Najprv trocha histórie:

Na Konferencii OSN v roku 1945 navrhli zástupcovia Brazílie a Číny, aby sa vytvorila nezávislá medzinárodná zdravotnícka organizácia v rámci OSN. V roku 1946 v New Yorku podpísalo 61 štátov z celého sveta Ústavu Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorej cieľom sa stalo zabezpečovanie čo najlepšieho zdravia pre ľudí na celom svete, pričom doménou jej pôsobenia je oblasť verejného zdravotníctva.
Aj vtedajšia Československá republika patrila medzi signatárov tohto významného dokumentu. Ústava nadobudla platnosť 7. apríla 1948, keď 26 zo 61 štátov, ktorí ju podpísali, ratifikovali svoj podpis a uložili oficiálne ratifikačné listiny u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov. Tento dátum – 7. apríl 1948 – sa uznáva za dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). O 2 roky neskôr začal na podnet Svetovej zdravotníckej organizácie celý svet oslavovať v tento deň – 7. apríla – Svetový deň zdravia.
WHO využíva Svetový deň zdravia na informovanie svetového spoločenstva, ale najmä na jeho mobilizáciu pre riešenie aktuálnych závažných problémov, ktoré priamo súvisia so zdravím, alebo majú na zdravie negatívny dopad. Cieľom Svetového dňa zdravia je zvyšovať celosvetové povedomie o špecifických problémoch týkajúcich sa zdravia, ktorými sa prioritne zaoberá Svetová zdravotnícka organizácia.

Čo prináša rok 2020?

Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Témou, ktorá sa každý rok mení, upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať aktuálne zvýšenú pozornosť. V roku 2020 sa pozornosť WHO sústreďuje na podporu sestier a pôrodných asistentiek. Vznikla tak vôbec prvá správa o stave ošetrovateľstva na svete. V centre záujmu je globálny stav pracovných síl v tejto oblasti a prínos ošetrovateľstva k zlepšovaniu zdravia a životnej pohody obyvateľov. V správe sú zhrnuté poznatky o stave a rozvoji ošetrovateľstva, investície do vzdelávania, politika krajín, postavenie, vnímanie a hodnotenie práce ošetrovateľov a pôrodných asistentiek v jednotlivých krajinách.

Úplnú správu v angličtine si môžete prečítať na stránke Svetovej zdravotníckej organizácie.

Správa o stave ošetrovateľstva

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.